Κέντρο προϊόντων

  • Intelligent recognition

    Ευφυής αναγνώριση

    Αναγνώριση συμπεριφοράς και δράσης πελατών, φυσικά χαρακτηριστικά των πελατών (ηλικία, φύλο, κ.λπ.), Αναγνώριση ροής πελατών, αναγνώριση συναισθημάτων πελατών, Ταυτότητα εμφάνισης καταστήματος, ζεστή περιοχή ατόμων, αναγνώριση συμπεριφοράς πωλήσεων