Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Βασικές αξίες: Σεβασμός, ακεραιότητα, υπευθυνότητα, καινοτομία, πρακτική και συνεργασία

Σκοπός: Να θεωρούμε τους πελάτες ως προσανατολισμό, να δημιουργούμε αξία, να λαμβάνουμε υπόψη τα συμφέροντα όλων των μερών (πελάτες, υπαλλήλους, μετόχους, προμηθευτές και την κοινωνία) και να ωφελούμε την κοινωνία.

Στρατηγική: Ως φορέας που ενσωματώνει τη διακόσμηση, την κατασκευή και τη διαχείριση καταστημάτων, παρέχουμε διαφοροποιημένες υπηρεσίες καταστημάτων για επιχειρήσεις μάρκας, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε μεγάλους πελάτες και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια οικολογική αλυσίδα αξίας πελατών προσανατολισμένη προς το μέλλον.

Σκοπός: Να είναι κορυφαία εταιρεία στην κινεζική βιομηχανία κατασκευής καταστημάτων.

Οραμα: Να είναι ο αγγελιοφόρος της ομορφιάς και ο δημιουργός του πράσινου επιχειρηματικού χώρου